LAMPRECHT & CO / KIE FOR ACCOUNTANT SERVICES, BOOKKEEPER SERVICES AND INCOME TAX SERVICES

By: LAMPRECHT & CO / KIE ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS  12-16-2010
Keywords: Accounting & Bookkeeping Services, Accounting & Bookkeeping, Accounting Services

 

LAMPRECHT & CO / KIE practise as accountants and bookkeepers services as well as income tax consultants in SWELLENDAM, OVERBERG, GARDEN ROUTE, SOUTHERN CAPE, WESTERN CAPE since 1992.The firm specialize in business and personal income tax, full accounting up to financial statements, submitting returns to SARS, returns for VAT, PAYE, UIF etc as well as general accounting and bookkeeping services on a daily, monthly or yearly basis. We also do normal secretarial work such as paying of creditors, debtors, stock control etc.

Furthermore we can assist you with the founding of Close Corporations, bonds, homeloans and financing. We also draw up wiils for free, and can assist you with the administration of deceased estates at a fraction of the prescribed fee.  

We are also affiliated to a registered financial investment company to assist you to invest in the most profitable types of investments and insurance policies with the best legal tax savings to your advantage.  

LAMPRECHT & CO /KIE praktiseer sedert 1992 as rekenmeesters en boekhouers dienste asook belasting konsultante in SWELLENDAM, OVERBERG, TUINROETE, SUIDKAAP,WESTELIKE PROVINSIE. Die firma spesialiseer in besigheid en persoonlike inkomste belasting, opstel van finale finansiele state, indiening van opgawes by SAID, indien van opgawes vir BTW, LBS, WVF, IRP 5 ens asook normale rekenkundige en boekhou dienste op n daaglikse, maandelikse of jaarlikse basis. Ons verrig ook gewone sekretariele dienste soos betaling van krediteure, debiteure,voorraad kontrole ens. 

Verder verrig ons ook dienste soos die stigting van Beslote Korporasies, verbande en finansiering. Ons stel ook testamente gratis op, en kan u bystaan met die bereddering van bestorwe boedels teen n fraksie van die voorgeskrewe fooi.

Ons is ook geaffilieer by n geregistreerde finansiele beleggingsfirma om u behulpsaam te wees om die bes moontlike beleggings en versekering opsies uit te voer met die voordeligste belasting besparings tot u voordeel.

Keywords: Accountancy Services, Accountants, Accounting & Bookkeeping, Accounting & Bookkeeping Services, Accounting & Tax, Accounting & Tax Services, Accounting And Tax, Accounting and tax services, Accounting Services, Accounting Tax, Annual Financial Statements, Belasting, belastingopgawes, Billing And Bookkeeping Service, boekhouer, Boekhouers, Bookkeepers, Bookkeeping Services, Business Accountants, business bookkeeping, Business Consultants, business plan, Business Registration, CC Registration, Company Registration, Financial & Management Services, Financial Management, Financial Management Services, Financial Statements, inkomsebelasting, inkomste belasting, rekenmeester, Tax & Consulting, Tax Accountancy, Tax Accountants, Tax Accounting, Tax And Accounting, Tax And Accounting Services, Tax Consultancy, Tax Consultants, Tax Consulting, tax preparation, Tax Services, Taxation Services,

Contact LAMPRECHT & CO / KIE ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS

Email

Print this page

Share