Power of Love Ministry - Pomegranate

By: Power Of Love  11-11-2011
Keywords: Van

Kontak:  076 6142 262

 Die volgende produkte word te koop aangebied ter ondersteuning van bedienings-uitgawes.

The following products can be ordered for purchase:

BOEKE/BOOKS

Kisses from Heaven - Jessica Hitchcock vd Walt NEW

From the Words written and delivered on the Kisses camps this book has captured the prophetic blessing. Price R45 plus postage.

  Hearing God : Dream Dictionary:

Hierdie boek bevat sleutels vir die betekenisse van die verskillende simbole wat in drome voorkom.  Die boek is báie volledig en nog die mees volledigste boek oor die betekenisse van simbole wat ek nog teegekom het.Daar is duidelike Bybelse verwysings wat die positiewes en die negatiewe van die simbole uitbeeld.

This book contains keys that will help with the interpretation of dreams and visions. This book is one of the most complete dream interpretation books I have encountered. The references are Biblical with spiritual connotations that shows the positive and negative meanings to the simbolism.

Hearing God :         Numbers Dictionary:

Hierdie boek bevat net soos die Dream Dictionary die sleutels van die betekenisse rondom verskillende nommers.  Alle verwysings het ’n duidelike trek na die Bybel.

This book refers to the simbolism surrounding numbers and helps with the interpretation of numbers in dreams and visions.

Hearing God :         Dream Journal

Hierdie boek maak dit vir die persoon maklik om joernaal te hou van verskillende drome en visioene wat hy/sy gehad het.  Dit laat spasie vir die neerskryf van die droom, die sleutels, die betekenisse en die opsomming.  Dit is ’n handige boek sodat die gebruiker later terug kan verwys na die drome en enige opvolge drome rondom sekere sake.

This is a wonderful book to help you to keep record of your dreams and visions. It gives space to write down the dream, the keys and simbolism.

Hoor God Deur Drome en Visioene / Hear God through Dreams and Visions

Hierdie is ’n báie volledige “handleiding” boek oor die Stem van God en die herkenning daarvan.  Dit verduidelik die verskillende maniere hoe God met ons kommunikeer en hoe om dáárop te reageer.

This is a wonderful handbook on how to recognize the Voice of God and how God speaks in different ways.

Power of Love Ministries - Jessica vd Walt

Keywords: Van

Contact Power Of Love

Email - none provided

Print this page

Share