Attorneys • Debt counsellors

By: Sudette du Plooy Attorneys • Debt Counsellors  09-25-2012
Keywords: Attorneys, debt, Law Firm

Debt Counselling! All legal work except debt collection! Sudette du Plooy Prokureurs • Skuldberaders Attorneys • Debt Counsellors Our firm offers professional services for people who cannot meet their financial obligations! - Can't you reach your monthly obligations, any car payments behind? - Do creditors call you regularly? - Does the sheriff want to attach your property? Do you feel DEBT is ruling your life or that you have to pay everything and that there is nothing left for you to live on? The National Credit Act protects you! If you qualify we can put you under debt counselling, then you can pay a single LOWER MONTHLY INSTALMENT. This way you can be left in a better position. We also make it a COURT ORDER!!! Call us or sms us we will call you back!!! Now you can take it easier through every day, and concentrate on the real important things in your life!!! Ons firma bied professionele dienste aan vir mense wat nie hul finansiële verpligtinge kan nakom nie. - Kom jy nie by al jou maandelikse verpligtinge uit nie, is jou voertuig paaiemente agter of kom jy nie deur die maand a.g.v. jou huis paaiement nie? Voel jy of jou SKULD jou lewe regeer, of dat jy alles moet betaal en daar niks vir jou oorbly om mee te lewe nie. Die Nasionale Kredietwet beskerm jou! Indien jy kwalifiseer kan ons jou onder skuldberading plaas, dan kan jy teen 1 enkele LAER PAAIEMENT per maand jou skuld terug betaal, en jou sodoende in ʼn beter posisie plaas. Ons maak dit vir jou ʼn HOFBEVEL!!! Bel ons of sms ons, ons sal jou terug skakel!!! Nou sal jy baie rustiger deur elke dag kan gaan, en jou aandag vestig op belangriker aspekte in jou lewe!!! Does not matter where you are in South Africa / Maak nie saak waar jy jouself in die Suid Afrika bevind nie. Kontak/Contact: Tel/Phone: 018 294 8546 Na-ure/After hours: 084 643 2666

Keywords: Attorneys, best debt counsellor, credit matters, Credit Providers, creditmaster, creditmatters, DCASA, debt, Debt Counselling, debt counselling elite, Debt Counsellor, debt counsellors, debt elite, debt help, Debt Management, debt problems, debt relief, Debt Rescue, debt.co.za, debtcounsellingelite, debtcounsellinghelp, debtquotes, debttherapy, Law Firm, Legal Advice, ncr debt counsellor, ncrdebtcousellor, sudette du plooy, sudetteduplooy, xdebt,

Contact Sudette du Plooy Attorneys • Debt Counsellors

Email

Print this page

Share