Afstandsonderwys aan tuisskoolleerders

By: Afstandleer Plus  09-02-2010
Keywords: Education, Distance Learning, Home Schooling

AFSTANDSLEER PLUS:  Interaktiewe afstandsonderrig in Afrikaans vir gr. 10 tot 12.   Behaal die Nasionale Senior Sertifikaat.  Deurlopende ondersteuningsdienste vir tuisskoolleerlinge.

Doelwitvelle help leerlinge om hulle werk sistematies te beplan. Studiemateriaal word aangevul met rekenaartoetse aan die einde van elke afdeling waarmee leerlinge deurlopend hulle vordering toets.

Geleenthede om sosiaal met medeleerlinge te verkeer en ʼn matriekafskeid by te woon, asook om deel te neem aan aktiwiteite soos die Afrikaans Ekspo en die Wêreld Wiskundemarathon.

AFSTANDSLEER PLUS gebruik ʼn onderwysstelsel wat al amper 20 jaar beproef is. Die sukses van ons oud-matrikulante is ons beste getuigskrif!

Keywords: Distance Learning, Education, Home Schooling