Plumbers

By: Ougat  10-28-2010
Keywords: Maintenance Services

We specialise in:
 - Geyser and Solar geyser installation and maintenance.
- Burst pipes.
- Blocked drains.
- Valves.
- General plumbing maintenence.

- Waterpipes.
- Sewer lines.
- Septic tanks.
- Sanitary ware installations.

Ons spesialiseer in:
- Geiser en Solar geiser installasies en onderhoud.
- Gebarste pype.
- Verstopte dreine.
- Waterkleppe.
- Algemene loodgieter onderhoud. 
- Waterpype.
- Rioolpype.
- Sanitere tenks.
- Installering van krane, toilette, storte ens.

Keywords: Maintenance Services