Seminars | Salt Again

By: Salt Again  11-11-2011

DANIëL KONFERENSIE – VAALDRIEHOEK

Die Daniël konferensie is in 2008 asook hierdie jaar 2009 in Pretoria te NG Moreletapark Pretoria gehou en is deur duisende mans bygewoon. Die doel van die Daniël konferensies is om mans in ons samelewing te help om hul God gegewe rolle vol te staan in hul gesinne, hul gemeentes en in die samelewing. Dit alles begin natuurlik by ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus.

In samewerking met NG Moreletapark Pretoria kry die mans van die Vaaldriehoek ook nou geleentheid om hieraan deel te neem. Die konferensie word gehou in die kerkgebou van die NG Gemeente Vaalrivier op 28 – 30 Augustus 2009.

Die koste is R150 en sluit verversings, asook middagete op die Saterdag in. Die verrigtinge word onderbreek vir die rugby en sal op ‘n groot skerm vertoon word.

VRYDAG

6.00-6.30       Lofprysing,opening,verwelkoming

Daniel lied

6.30-7.15       Sessie 1  JOHAN SMIT-Die risiko om man van God te wees.

7.15-7.30       Bespreking en vrae

7.30-7.40       Bene rek

Daniel lied

7.40-8.20       Sessie 2 ELZA MEYER-Die skrif is aan die muur

8.20-8.40       Gebed Persoonlike behoeftes(BRAAM)

8.40-9.00       Lofprysing en afsluiting

SATERDAG

08.00-08.30        Lofprysing en opening

Daniel Lied

08.30-09.15        Sessie 3 WILLEM BADENHORST-Man van God en gebed (Oop venster)

09.15-09.20        Bene rek

09.20-10.01       Sessie 4 PEET GROBBELAAR-Man van God by die werk

10.01-10.30       (Phillip Coetzer getuienis  LIVE)

10.30-11.00       Tee

11.00-11.10       Lofprysing

11.10-11.50       Sessie 5 JANNIE DE BEER-Man van God in die gesin

11.50-12.00       bedankings

12.00-14.00       Ete en rugby kyk

Daniel Lied

14.00-14.20       Lofprysing

14.20-14.50       Sessie 6 CAREL SMITH-Man van God se intieme verhouding met God

14.50-14.55       Bene rek

14.55-15.31       Gebed sessie vir siekes (BRAAM)

Bene rek

15.31-16.15       Sessie 7 PEET GROBBELAAR -Man van God verander jou wereld

16.15-17.00       Afsluiting seremonie (kruis in die kerk manne kom gee hulle seer en lewe en behoeftes vir die

Here)

Sluit af met Oorwinningslied

Sarel Visser, het ingewillig om die erediens Sondag in NG Vaalrivier te lei.

Tydens die uitreik sal daar ruim tyd wees vir lofprysing, gebed en besprekings.

Sondag word die verrigtinge afgesluit met n gesamentlike erediens.

Moenie hierdie kans laat verbygaan om die golf van herlewing wat God oor ons land laat spoel te mis nie. Ons glo dat God deur hierdie Daniël uitreike jou gemeente en gemeenskap sal gebruik en seën sodat die Vaaldriehoek se gemeenskap sal terug draai na God toe.

Die mans van Vaaldriehoek word gevra om hierdie geleentheid te ondersteun en by te woon.

Fasiliteerders sal ook tydens die uitreik beskikbaar wees vir berading, gesprekke, raad en gebed.

Vir verder navrae of besprekings kontak.


Other products and services from Salt Again

11-11-2011

Bible | Salt Again

During this Pope’s reign saw Communism move into Russia where religious life was laid waste, and World War I with the death of millions of Christians who were carnage in Flanders Field and elsewhere. Daniel’s Prophetic Timeline – An amazing 27% of the Bible is prophecy and 20% of the books of the Bible are prophetic. It is interesting that Jesus gave his apocalyptic prophecy about the end of time from the Mount of Olives.


11-11-2011

Christian Books | Salt Again

Each kind of Bible is created to cater to a specific kind of market, so you have to make sure that you are getting the right one to avoid any problems understanding the text. This is a great help for modern readers since most will find it difficult to understand the old language that’s used in the Bible. You can find a lot of wholesalers online and most of them would be willing to give you great discounts if you purchase from them.