CWI wire » Veldspan

By: Consolidated Wire  11-11-2011
Keywords: Barbed Wire, boundary fence

ADVANTAGES

  • Veldspan® is available in rolls of 100m. Saves on erection costs.
  • Veldspan®is a pre-manufactured fence, and is therefore easy to erect. Saves on time and labour costs.
  • Less droppers are used when erecting Veldspan® Saves on material costs. Some droppers are required for game fencing.
  • Veldspan® is the most suitable fencing for all types of animals, namely: Game, Large and Small Livestock as well as Boundary fencing. Only one type of fencing is required.
  • Wire does not snap in extreme weather conditions or when animals jump against it. Lower maintenance and repair costs. Steel or wooden droppers could be used.

VOORDELE

  • Veldspan ® is beskikbaar in 100m rolle wat oprigtingskoste bespaar.
  • Veldspan ® word maklik opgerig omdat die hele omheining vooraf vervaardig is. Dit bespaar tyd en arbeidskoste.  Minder sparre word gebruik met die oprigting van Veldspan®. Dit bespaar materiaal kostes. Daar word wel sparre by wildomheining benodig.
  • Veldspan ® is die mees geskikte omheining vir alle soorte diere, naamlik: Wild, Groot en Klein Plaasdiere, asook Grensomheinings. Dit beteken dat net een tipe heining benodig word.
  • Drade breek nie in uiterste weersomstandighede of wanneer diere daarteen spring nie. Dit bespaar op instandhoudings- en herstel koste.
  • Ystersparre of Houtsparre kan gebruik word

FENCING FOR SMALL LIVESTOCK / OMHEINING VIR KLEIN PLAASDIERE

SHEEP & GOAT FENCING    /  OMHEINING VIR SKAPE EN BOKKE

PIG FENCING / VARK OMHEINING

RECOMMENDATION

A tough fence able to withstand the strain of pressure and scuffing exerted against it by most of the smaller livestock. This fence is suitable for sheep, goats, pigs and lambs.

AANBEVELING

‘n Sterk heining wat in staat is om die gedruk en geskuur van klein plaasdiere te kan weerstaan. Die heining is geskik vir skape, bokke, varke en lammers.

FENCING FOR LARGE LIVESTOCK / OMHEINING VIR GROOT PLAASDIERE

BOUNDARY FENCE / GRENSOMHEINING

RECOMMENDATION

The most economical fencing for larger livestock i.e. cattle and horses. Both Campspan® or Campeon® barbed wire could be used to raise the height of the fence if required. It also serves as an effective boundary fence.

AANBEVELING

Die mees ekonomiese omheining vir groot plaasdiere soos beeste en perde. Beide Kampspan® of Campeon® doringdraad kan gebruik word om die hoogte van die heining te verhoog indien nodig. Dit vorm ook ‘n effektiewe grensomheining.

GAME FENCING / WILDOMHEINING

RECOMMENDATION

The most economical fencing for larger livestock i.e. cattle and horses. Both Campspan® or Campeon® barbed wire could be used to raise the height of the fence if required. It also serves as an effective boundary fence.

AANBEVELING

Die mees ekonomiese omheining vir groot plaasdiere soos beeste en perde. Beide Kampspan® of Campeon®doringdraad kan gebruik word om die hoogte van die heining te verhoog indien nodig. Dit vorm ook ‘n effektiewe grensomheining.

Keywords: Barbed Wire, boundary fence

Other products and services from Consolidated Wire

11-11-2011

CWI wire » Baling Wire

To withstand 40 twists over250 mm prior to fracture.Moet minstens 40 draaieweerstaan oor ‘n lengte van250 mm sonder om te breek. Plastic wrapped in cartonsPlastiek verpak in kartonne. At least four tiesTen minste vier hoepels.


11-11-2011

CWI wire » Barbed Wire

Die maatskappy se wye reeks produkte sluit ook in ‘n reeks spykers, maasdraad vir die beveiliging van myntonnels, sifdraad vir die beskerming van skape en volstruise asook staaldraad vir wingerdopleidingstelsels. CWI’s Wire Products Division converts process wire to produce a wide variety of fencing and fastening products for supply to our clients in the farming, building, fencing contracting and mining sectors.