Sekretariële dienste

By: El Shaddai Boekhouers Bk  07-07-2011
Keywords: Accounting & Bookkeeping Services, Accounting & Bookkeeping, Accounting Services

* Wysigings van statutêre rekords van Beslote Korporasies (CK2)

* Indiening van jaarlikse opgawe vir Beslote Korporasies en Maatskappye

* Hantering van registrasies vir BTW, LBS, SDL, WVF, Inkomstebelasting en Ongevalleversekeringsfonds en Maatskappye

* Skakeling met die Suid Afrikaanse Inkomstediens (SAID) ten opsigte van alle belastingaangeleenthede, probleme en foute.

* Voorbereiding en indiening van opgawes vir BTW, LBS, SDL, WVF en Ongevalleversekeringsfonds

* Verwerking van salarisse en lone, jaarlikse IRP5/IT3(a) rekonsilliasies en uitreiking van IRP5/IT3(a) belastingsertifikate

*

Keywords: Accountancy Services, Accounting & Bookkeeping, Accounting & Bookkeeping Services, Accounting & Tax Services, Accounting And Tax, Accounting and tax services, Accounting Services, Annual Financial Statements, Billing And Bookkeeping Service, Bookkeeping Services, Business Accountants, business bookkeeping, Business Registration, Business Registrations, Company Registration, Financial Statements, Payroll Services, Tax Accountants, Tax Accounting, Tax And Accounting, Tax And Accounting Services, Tax Consultancy, Tax Consultants, tax preparation, Tax Services, Taxation Services

Contact El Shaddai Boekhouers Bk

Email

Print this page

Share

Other products and services from El Shaddai Boekhouers Bk