Goede Hoop Citrus Ltd | We make the world enjoy citrus

By: Goede Hoop Citrus  11-11-2011

Shares Info and Transactions

Date of Last Trade 24 May 2011
Number of Shares Traded 1,127,789 Ordinary Shares
Value of Last Trade R 1.34 per Share
Total Shares Issued 24,249,515 Ordinary Shares
Net Asset Value per Share as at 28 February 2011 R 4,55 per Share

G oede Hoop Sitrus Bpk en Goede Hoop Vrugte kondig Goeie nuus aan vir hul produsente

Goede Hoop Sitrus Bpk die voorkeur verpakker en bemarker van sitrusvrugte in die Wes-Kaap het onlangs ‘n belangrike aankondiging gemaak wat ‘n aansienlike finansiële inspuiting vir die maatskappy se produsente beteken. Die aankondiging is tydens ‘n gala geleentheid wat by die Citrusdal Country Lodge gehou is, gemaak. Tydens die geleentheid was die bekende futuris en scenario-beplanner, Clem Sunter die gasspreker. Sunter het sy opinie oor die ekonomie en landsake vir die afsienbare toekoms met die groot gehoor gedeel. Die teenwoordiges het ook kans gehad om aan die spreker vrae te vra. Die aanbieding was baie insiggewend en die ieder en elk het aanklank gevind by sy boodskap.

 Mnr Petri Fourie, die besturende direkteur van Goede Hoop Vrugte,  het ook ‘n spreekbeurt gehad. Goede Hoop Vrugte hanteer heelwat van die bemarking van Goede Hoop Sitrus en laasgenoemde het ook aandele-belang in die bemarkings maatskappy. Mnr Fourie het uitgebrei oor die ontstaan van die maatskappy, die verhouding tussen Goede Hoop Sitrus en Goede Hoop Vrugte asook die rol wat markkragte speel. Hy het melding gemaak van die bydrae wat Goede Hoop Sitrus lewer om van Goede Hoop Vrugte ‘n sukses te maak. Fourie het die feit beklemtoon dat Goede Hoop Vrugte baie gunstig geposisioneer is in die sin dat die maatskappy vrugte vir 12 maande van die jaar aan oorsese kopers kan verskaf. Voorgenoemde is moontlik omdat Goede Hoop Vrugte behalwe sitrus ook sagte vrugte van ander produsente bemark. Kopers soek langtermyn en volhoubare verbintenisse met bemarkers en Goede Hoop Vrugte voldoen aan die vereistes.

Die hoogtepunt van die aand het aangebreek toe Gabrie van Eeden, besturende direkteur van Goede Hoop Sitrus, aan die woord gekom het. Wat die aand nog meer besonders gemaak het was dat die aankondiging wat sou volg saamval met die 85ste bestaansjaar van Goede Hoop Sitrus Bpk. Van Eeden het verwys na die Goede Hoop Familie, soos hy dit genoem het. Die familie bestaan uit die verpakkingsfasiliteite op Citrusdal en Eendekuil as sulks, die aandeel wat Goede Hoop Sitrus in APL Cartons op Worcester het, die belang van die maatskappy in Cape Fruit Coolers in Montague Gardens en natuurlik Goede Hoop Vrugte. Hy het genoem dat die belang in die filiale van Goede Hoop Sitrus die produsent in staat stel om te deel in die totale waardeketting.  In praktyk beteken dit dat ‘n aandeelhouer en produsent dus ‘n direkte belang in ‘n verpakkingsfasiliteit, ‘n kartonfabriek, koelkamers en ‘n bemarkingsmaatskappy het. Dit omvat die totale waardeketting.

Van Eeden het afgesluit met die aankondiging dat produsente wat gebruik maak van Goede Hoop Sitrus se diskressionêre bemarking, met ander woorde bemarking via Goede Hoop Vrugte gaan deel in die winste van Goede Hoop Vrugte. Sodanige produsente sal ‘n betaling ontvang wat gebasseer is op die aantal kartonne van hulle wat deur Goede Hoop Vrugte gedurende die 2010 seisoen bemark is. Die totale bedrag wat op die wyse verdeel sal word beloop bykans R6 miljoen. Hy het genoem dat die geld reeds die volgende dag in hul rekeninge betaal sal word. Die uitbetaling is ‘n eerste vir Goede Hoop Sitrus en vestig dus nou die beginsel dat elke Goede Hoop Sitrus Produsent wat sy bemarking aan die maastkappy toevertrou inderwaarheid reeds ‘n belang in sy/haar eie bemarkingsmaatskappy het. Laasgenoemde maak ‘n addisionele belegging in nog bemarkingsmaatskappye oorbodig.

Die aand het begin met die strelende viool klanke van Desiree Smit, ‘n plaaslike violis, daarna die treffende scenario skepping deur Clem Sunter, toe die hoogtepunt met die aankondiging van die winsverdeling en is afgesluit met ‘n absoluut gastronomiese vinger-ete voorberei deur die personeel van Citrusdal Country Lodge. Die groot getal gaste het beslis baie tevrede huiswaarts gekeer.

   

Van L na R : Gabrie van Eeden, Clem Sunter, Petri Fourie           


Other products and services from Goede Hoop Citrus

11-11-2011

Goede Hoop Citrus Ltd | Products

The reasons for this luxury being that the source region have been declared black spot free and also the fact that the fruit from Citrusdal is not subject to greening disease. The Midnight's main distinction are it's exceptionally high juice percentage, flavour, near seedless ness and larger fruit size. The rind does not only have an exceptional colour, being reddish-orange, but also has a particularly fine and smooth texture.