News

By: Celp  11-11-2011

Marianne Becker - Thursday, September 22, 2011

Trackback Link
http://www.celp.co.za/BlogRetrieve.aspx?BlogID=2769&PostID=62782&A=Trackback
Trackbacks
Post has no trackbacks.

Marianne Becker - Thursday, September 22, 2011

Trackback Link
http://www.celp.co.za/BlogRetrieve.aspx?BlogID=2769&PostID=62781&A=Trackback
Trackbacks
Post has no trackbacks.

Marianne Becker - Monday, September 12, 2011

Ons regsspan het in Augustus 2011 aangehegte brief aan die onderwyshoof, mnr Boy Ngobeni, beteken ten einde te eis dat Omsendbrief 5 van 2011 teruggetrek word, omdat verskeie aspekte daarvan onregmatig  is. FEDSAS se skrywe lê die grondwerk vir ‘n moontlike interdik teen die  GDO indien hulle sou voorgaan om die onwettige voorskrifte en bepalings van omsendbrief uit te voer . 

Trackback Link
http://www.celp.co.za/BlogRetrieve.aspx?BlogID=2769&PostID=62181&A=Trackback
Trackbacks
Post has no trackbacks.

Marianne Becker - Friday, August 19, 2011

Trackback Link
http://www.celp.co.za/BlogRetrieve.aspx?BlogID=2769&PostID=61894&A=Trackback
Trackbacks
Post has no trackbacks.

Marianne Becker - Friday, August 19, 2011

Trackback Link
http://www.celp.co.za/BlogRetrieve.aspx?BlogID=2769&PostID=61893&A=Trackback
Trackbacks
Post has no trackbacks.


Contact Celp

Email - none provided

Print this page

Share

Other products and services from Celp

11-11-2011

Services provided | CELP

CELP is a centre for excellence that provides services in the fields of education law, education leadership and education policy for education authorities, educators, education leaders, school governing bodies and other interested persons. Core Activities of CELP in the field of education law.


11-11-2011

National Education Policy Act 27 of 1996

National Curriculum Statement Grades R- 12 as national education policy. Qualifications Framework, promulgated in Government Gazette. The National Protocol for Assessment Grades R- 12. Government Gazette No. 23406 of 31 May 2002. NATIONAL EDUCATION POLICY ACT, 1996.


11-11-2011

South African Schools Act 84 of 1996

Minimum outcomes and standards, as contemplated in paragraph 1 above. Requirements of the National Curriculum Statement Grades R - 12. DETERMINATION OF MINIMUM OUTCOMES AND STANDARDS AND A NATIONAL. ACHIEVEMENT AS STIPULATED IN THE NATIONAL CURRICULUM STATEMENT. PROCESS AND PROCEDURES FOR THE ASSESSMENT OF LEARNER. Section 6A of the South African Schools Act.